വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20080726

vattekkad

3 comments:

Anonymous said...

ashraf mayam vattekkade

Anonymous said...

vattekkad ashraf mayam
nowshad pk jamal pv
ashraf k shamsu mn
ashraf ma arif t
subir t naseer pt
palase vattekkad new nagar

Anonymous said...

Ashraf.Ma.vattekkad.mobail no;0502090028.Email ashraf.mayam@ymail.com

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍