വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20091122

മൈതുണ്ണി ഹാജി സ്മാരക വായനശാല വട്ടേക്കാട്

പി.കെ . മൈതുണ്ണി ഹാജി സ്മാരക വായനശാല വട്ടേക്കാട് .സമൂഹത്തില് വായന ശീലം വള്ളര്‍ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി വട്ടേക്കാട് ഇന്ന്‍ ഗ്രാമീണ വായനശാല അരംഭിക്കുകയാണ്ണ്‍ ഇന്ന്‍ രാവിലെ 10 മണിക്ക് പി . സുരേന്ദ്രന്‍ (കഥാക്രത്ത് )നിര്‍വഹിക്കുന്നു .... MORE CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍