വട്ടേക്കാട് : കോന്നേടത്ത് വേലായി യുടെ മകൻ ബാ ഹുലയൻ മസ്കത്തിൽ വെച്ചു മരണപെട്ടു . സഹോദരങ്ങൾ പ്രസാദ്‌ ,ചന്ദ്രൻ സുര്യൻ ,ദേവകി ,ഗൌരി ,
20091230

ന്യൂസ്‌പേപ്പര്‍ malyalam news papper

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍