വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20101027

വട്ടേക്കാട് 7 വാര്‍ഡ്‌ റിസല്‍ട്ട് UDF

7 വാര്‍ഡ്‌ റിസല്‍ട്ട് UDF മുഹമ്മദ്മോന്‍ വോട്ടിനു വിജയിച്ചു
മുഹമ്മദ്മോന്‍..............254 വോട്ട്
പോന്നകാരന്‍ നാസര്‍..174 വോട്ട്
ആര്‍ .പി.അഷറഫ്‌.... വോട്ട്
ഹംസ അറക്കല്‍.......
ആര്‍ എച്ച് സൈഫു..........4 വോട്ട്

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍