വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20111125

ഫുള്‍ അടിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു: അടിച്ചത്14 ലിറ്റര്‍

മെയില്‍ കിട്ടിയത് പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തത് എല്ലാവരുംഒന്ന് ശ്രദിക്കാന്‍

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍