വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20111115

കൃഷിഭവനിലെത്തണം

കടപ്പുറം: ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തില്‍ വിവിധ കാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ക്കായി അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുള്ള കര്‍ഷകര്‍ 25-ാം തീയതിക്കകം ഭൂനികുതി അടച്ച രസീതിയുടെ കോപ്പിയുമായി കൃഷിഭവനില്‍ എത്തേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍