വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20111118

വട്ടേക്കാട്: രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ കൊടികള്‍ നശിപ്പിച്ചു,

വട്ടേക്കാട്: രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ കൊടികള്‍ നശിപ്പിച്ചു,ലീഗിന്‍റെയും മാര്‍കിസ്റ്റ് പാര്‍ടിയുടെ കൊടികള്ലാന്നു നശിപ്പിച്ചത് മൂന്നാംകല്ലില്‍ ലീഗിന്‍റെയും ചുള്ളിപ്പാടത്ത് മാര്‍കിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെതുമാണ് നശിക്കപെട്ട്ത്‌ു പോലീസ് കേസുടുത്ത് അനേഷിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍