വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20130707

STU തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ ട്രെഷര്‍ ആയി ജാബര്‍ തിരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ടു


No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍