വട്ടേക്കാട് ആലുംപറമ്പ് പള്ളിക്ക് വടക്ക് വശം താമസിക്കുന്ന പരേതനായ ശംസുദ്ധീൻ മുസ്ലിയാരുടെ (മംഗളോദയം വൈദ്യശാല)ഭാര്യയും ജലീൽ ദാരിമിയുടെ മാതാവുമായ കയ്യ മോൾ എന്നവർ അൽപ സമയം മുമ്പ് 11/06/2019 ന് മരണപെട്ട വിവരം അറീക്കുന്നു പരേതക്ക് മഗ്ഫിറത്തിന്ന് വേണ്ടി ദു:അ ചെയ്യുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു,
20140108

INDIAN SCHOOL IN UAE Indian Schools in UAE


Indian Schools in UAE
School Name Emirate/Town   Tel    Level  Curriculum Qualifications School Fees

Abu Dhabi
Indian School
 
 Abu Dhabi   +971-2-4488025   K-12  Indian CBSEAjman Intermediate English School
 
 Ajman   +971-6-7426015   K-10  Indian CBSE 1,250-2,150

Al Ain
Juniors School
 
 Al Ain   +971-3-7667433   K-10  Indian IGCSE, O-level, CBSE 2,250-6,600

Al Ain Nursery
 
 Al Ain   +971-3-7810077   nursery  Indian
Al Ameer
English School
 
 Ajman   +971-6-7420720     Indian CBSE


Al Diyafah
High School
 
 Dubai   +971-4-2671115   K-12  Indian A-level, IGCSE 8,500-18,000

Al Diyafah
Nursery
 
 Dubai   +971-4-2671115   nursery  Indian

8,500

Al
Hamdaniya School Gharbia
 
 Abu Dhabi        Indian
Al Khan Nursery 
 Sharjah   +971-6-5663831   nursery  Indian
Al Majd
Indian School
 
 Dubai   +971-4-2646746   K-10  Indian SSLC (CBSE?) 2,500-3,650


Al Marfa International Private School
 
 Abu Dhabi   +971-2-8833522   K-10  Indian/UAE CBSE


Al
Noor Indian Islamic School
 
 Abu Dhabi   +971-2-6415782     Indian CBSEAl Rayyan National Private School
 
 Abu Dhabi   +971-2-4464575   K-12  Indian/UAE IGCSE 6,000-9,000

Al Saad
Indian School
 
 Ajman   +971-6-7426213   primary  Indian

1,750

Apple
International School
 
 Dubai   +971-4-2638989   primary  Indian/UK

5,690-10,450


Asian International Private School
 
 Abu Dhabi   +971-2-6419112     Indian CBSEAsian International School Madinat Zayed
 
 Abu Dhabi   +971-2-8847470   K-12  Indian CBSEAsian International School Ruwais
 
 Ruwais   +971-2-8778789   K-12  Indian CBSE


Balloon
Nursery Sharjah
 
 Sharjah   +971-6-5226068   nursery  UK/Indian

Basateen Preschool Center
 
 Sharjah   +971-6-5067717   nursery  Indian

Bharatiya Vidya Bhavan School Dubai
 
 Dubai   proposed     Indian CBSEBharatiya Vidya Bhavan School Sharjah
 
 Sharjah   proposed     Indian CBSEBluebells Nursery Sharjah
 
 Sharjah   +971-6-5281852   nursery  Indian
Bright
Morning Nursery
 
 Dubai   +971-4-3946118   nursery  UK/Indian

10,000

Buds Public
School
 
 Dubai   +971-4-2888143   K-12  Indian CBSE 4,500-7,000


Cambridge High School Abu Dhabi
 
 Abu Dhabi   +971-2-5521621   K-12  Indian CBSE, IGCSE


Central
School Dubai
 
 Dubai   +971-4-2674433   K-12  Indian CBSE, AISSC 2,500-4,400

Crescent
School Dubai
 
 Dubai   +971-4-2988866   K-12  Indian CBSE, Kerala 2,800

Dar
Al Maarif English School
 
 Abu Dhabi        Indian O-level


Darul
Huda Islamic School
 
 Al Ain   +971-3-7677883     Indian CBSEDelhi Private School Abu Dhabi
 
 Abu Dhabi   planned?     Indian CBSE


Delhi
Private School Dubai
 
 Dubai   +971-4-8821848   K-12  Indian CBSE 8,100-11,340


Delhi Private School Sharjah
 
 Sharjah   +971-6-5345352   K-12  Indian CBSE 6,360-8,280


Delhi Private School Umm Al Quwain
 
 Umm Al Quwain   planned?     Indian CBSE


Delhi
Public School Ajman
 
 Ajman   planned?     Indian CBSEDelhi Public School Fujairah
 
 Fujairah   planned?     Indian CBSE


Delhi
Public School RAK
 
 Ras Al Khaimah   planned?     Indian CBSE


Delta
English School
 
 Sharjah   +971-6-5359244   primary  Indian CBSE


Delta Nursery
 
 Sharjah   +971-6-5669870   nursery  Indian CBSE


Dubai Gem
Nursery
 
 Dubai   +971-4-3453550   nursery  Indian

10,000-11,000

Dubai Gem School 
 Dubai   +971-4-3376661   K-12  Indian A-level, IGCSE, O-level 9,900-19,500


Dubai Scholars Private School
 
 Dubai   +971-4-2988892   K-10  Indian O-level 10,100-12,450


East Coast English School Fujairah
 
 Fujairah   +971-9-2382286     Indian CBSE


East English
School
 
 Umm Al Quwain   +971-6-7651887     Indian CBSE


Elite
English School
 
 Dubai   +971-4-2688244   K-10  Indian CBSE 4,500-5,800

Emirates
Buds Nursery
 
 Sharjah   +971-6-5225635   nursery  Indian

Emirates English Speaking Centre
 
 Dubai   closed     Indian Special NeedsEmirates English Speaking School
 
 Dubai   +971-4-3947355   K-12  Indian CBSE 3,130-4,750


Emirates Future International Academy
 
 Abu Dhabi   +971-2-5525188   primary  Indian/US CBSE 6,250-13,000


Emirates Montessori Dubai
 
 Dubai   closed?   nursery  Indian

6,000


Emirates Montessori House of Children
 
 Sharjah   +971-6-5671017   nursery  Indian Montessori 8,500


Emirates National School Sharjah
 
 Sharjah   +971-6-5242252   K-10  Indian CBSE


Emke
Group School Abu Dhabi
 
 Abu Dhabi   planned     Indian CBSEFuture Flowers Private School
 
 Ajman   +971-6-7448899   primary  Arabic/Indian CBSE 4,500-5,500


Future Generation Private School
 
 Fujairah   closed 1999     Indian closed


Gayathi
Indian School
 
 Ruwais        Indian

GEMS Millennium School Sharjah
 
 Sharjah   +971-6-5386486   primary  Indian CBSE 16,000-20,000


Global Indian International School Dubai
 
 Dubai      K-12  Indian Montessori, ICSE, IB 16,500-20,500


Global Indian School Abu Dhabi
 
 Abu Dhabi   planned     Indian ICSEGolden Indian Private School
 
 Dubai   closed 1999     Indian closed


Grammar
School Dubai
 
 Dubai   +971-4-2824822   K-12  Indian A-level, IGCSE 3,842-5,283

Green
Field Kindergarten
 
 Dubai   closed 1999     Indian closed


Gulf
Asian English School
 
 Sharjah   +971-6-5340000   K-12  Indian CBSE 3,470-5,530

Gulf
Indian High School
 
 Dubai   +971-4-2824455   K-12  Indian CBSE 2,784-5,220

Gulf Model
School
 
 Dubai   +971-4-2544222   K-12  Indian CBSE, Kerala 2,640-4,800

Gulf Rose
Nursery
 
 Sharjah   +971-6-5664952   nursery  Indian
Happy Home
Nursery
 
 Dubai   +971-4-3961995   nursery  Indian
Hope
Montessori Nursery
 
 Dubai   +971-4-3521587   nursery  Indian Montessori 5,000

Ideal
English School RAK
 
 Ras Al Khaimah   +971-7-2282500   K-10  Indian CBSEIndian Community Kindergarten
 
 Abu Dhabi   +971-2-6421520   nursery  Indian

Indian Excellent Private School
 
 Sharjah   +971-6-5249249   K-10  Indian CBSEIndian High School Abu Dhabi
 
 Abu Dhabi   planned     Indian CBSE


Indian
High School Dubai
 
 Dubai   +971-4-3377475   secondary  Indian CBSE 3,300-6,240

Indian
High School Garhoud
 
 Dubai   +971-4-2823555   primary  Indian CBSE 3,120-3,300


Indian Islahi Islamic School
 
 Abu Dhabi   +971-2-4481133   K-12  Indian CBSEIndian Modern Science School
 
 Abu Dhabi   +971-2-6313663   K-10  Indian CBSEIndian Oasis Private School
 
 Ras Al Khaimah   closed 1999     Indian closed


Indian
Public School RAK
 
 Ras Al Khaimah   +971-7-2223124   K-12  Indian CBSE


Indian School
Ajman
 
 Ajman   +971-6-7437477   K-12  Indian CBSE 2,500-4,500

Indian
School Al Ain
 
 Al Ain   +971-3-7678972   K-12  Indian CBSE


Indian
School Fujairah
 
 Fujairah   +971-9-2223441   K-12  Indian CBSEIndian School Ras Al Khaimah
 
 Ras Al Khaimah   +971-7-2288346   K-12  Indian CBSEInternational Indian High School Dubai
 
 Dubai   planned   primary  Indian CBSEInternational Indian School Ajman
 
 Ajman   +971-6-7423111     Indian CBSE


JSS
International School
 
 Dubai   +971-4-3612917   primary  Indian CBSE, ISCE 12,750-20,400

Kotwals
Nursery Abu Dhabi
 
 Abu Dhabi   +971-2-5590068   nursery  Indian Montessori 16,750-31,750

Leaders
Private School
 
 Sharjah   +971-6-5225560   K-10  Indian CBSE 6,000-9,250

Leens Nursery
 
 Abu Dhabi   +971-2-6422350   nursery  Indian

Leens School and Kindergarten
 
 Abu Dhabi   +971-2-6428811   primary  Indian CBSELittle Flower English School Dubai
 
 Dubai   +971-4-2667620   primary  Indian CBSE 2,000-3,000


Little Flower Nursery Ajman
 
 Ajman   +971-6-7446890   nursery  Indian MontessoriLittle Flower Private School
 
 Abu Dhabi   +971-2-6427751   primary  Indian Montessori?


Little
Princess Nursery
 
 Dubai   +971-4-2634666   nursery  Indian

Little Scholars Nursery Sharjah
 
 Sharjah   +971-6-5224795   nursery  Indian Montessori


Love and
Care Nursery
 
 Dubai   +971-4-2612117   nursery  Indian

Merryland Dalton Kindergarten
 
 Abu Dhabi   +971-2-6425295   nursery  Indian CBSEMerryland International School
 
 Abu Dhabi        Indian CBSEMillennium School Dubai
 
 Dubai   +971-4-2988567   K-12  Indian CBSE 9,860-14,500

Modern
High School Dubai
 
 Dubai   +971-4-3263339   K-12  Indian CISCE, ICSE, ISC 18,530-27,452

Modern
Indian School Dibba
 
 Fujairah   +971-9-2444074     Indian CBSEModern Indian School Fujairah
 
 Fujairah   +971-9-2446520     Indian CBSE


Modern
School and Nursery
 
 Dubai   +971-4-2613069   primary  Indian/UK

Mothercare Nursery Dubai
 
 Dubai   +971-4-3496955   nursery  Indian
New
Dubai Nurseries Group
 
 Dubai      nursery  Indian / UK
New
Horizon Indian School
 
 Sharjah   +971-6-5248279   K-10  Indian CBSENew Indian Model School Abu Dhabi
 
 Abu Dhabi   +971-2-4482048   K-12  Indian CBSE, SSLC 3,000-4,150


New Indian Model School Al Ain
 
 Al Ain   +971-3-7811882   K-12  Indian CBSE, SSLC 2,250-3750

New
Indian Model School Dubai
 
 Dubai   +971-4-2824313   K-12  Indian CBSE, SSLC 2,500-4,350


New Indian Model School Mussafah
 
 Abu Dhabi   +971-2-5527200   K-12  Indian CBSE, SSLC 3,000-4,150


New Indian Model School Sharjah
 
 Sharjah   +971-6-5228035    K-12  Indian CBSE, SSLCNew Indian School Madinat Zayed
 
 Abu Dhabi        Indian CBSENew Indian School Ras Al Khaimah
 
 Ras Al Khaimah   +971-7-2281886     Indian

New Indian School Umm Al Quwain
 
 Umm Al Quwain   +971-6-7666965   K-10  Indian CBSE, SSLC


Noahs
Ark Nursery Abu Dhabi
 
 Abu Dhabi   +971-2-6351035   nursery  Indian

Noahs Ark Nursery School Mussafah
 
 Abu Dhabi      nursery  Indian
Oasis School
Al Ain
 
 Al Ain   +971-3-7211195     Indian CBSE


OOEHS Sharjah
Boys
 
 Sharjah   +971-6-5355227   K-12  Indian CBSE 5,000-8,000


Our Own English High School Abu Dhabi
 
 Abu Dhabi   +971-2-6425990   K-10  Indian CBSE 2,400-3,500


Our Own English High School Al Ain
 
 Al Ain   +971-3-7679747   K-12  Indian CBSE, CIE AS A-levels 2,770-5,770


Our Own English High School Dubai
 
 Dubai   +971-4-3374112   K-12  Indian CBSE 4,020-8,630


Our Own English High School Fujairah
 
 Fujairah   +971-9-2227127   K-12  Indian CBSE, IGCSE 3,050-6,500


Our Own English High School Sharjah
 
 Sharjah   +971-6-5386486   K-12  Indian CBSE 4,400-8,800

Our Own High
School
 
 Dubai   +971-4-2800077   K-12  Indian CBSE 6,098-10,535

Our Own
Indian School
 
 Dubai   +971-4-3391188   K-12  Indian CBSE 2,950-6,050


Prince English School Ajman
 
 Ajman   +971-6-7420720     Indian CBSEPrivate International English School
 
 Abu Dhabi      K-12  Indian CBSE 8,000-15,000


Progressive English School
 
 Sharjah   +971-6-5672234   K-12  Indian ICSE, CBSE


Qasimiya
Private School
 
 Sharjah   closed 1999     Indian closed


Radiant School
 
 Sharjah   +971-6-5663128     Indian CBSERajagiri International School
 
 Dubai   +971-4-2800691   primary  Indian CBSE 9,750-12,000

Regent School
Dubai
 
 Dubai   +971-4-3448049   primary  Indian
Sara Nursery
 
 Abu Dhabi   +971-2-6425400   nursery  Indian

Scholars Indian School RAK
 
 Ras Al Khaimah   +971-7-2227600   K-10  Arabic / Indian CBSE 1,250-2,000


School of Knowledge Sharjah
 
 Sharjah   +971-6-5249797   primary  Indian / UK

6,240-7,450

Shaem
Private School
 
 Ras Al Khaimah   closed 1999     Indian closed


Sharjah
Indian School
 
 Sharjah   +971-6-5670560   K-12  Indian CBSE 3,000-3,300

Sherwood Academy 
 Abu Dhabi   +971-2-4486688   K-10  Indian CBSE 6,950-10,000


Sherwood Al Tawan School IGCSE
 
 Abu Dhabi   +971-2-4474406   K-12  Indian/UK IGCSE, O-Level


Silvery
Indian School
 
 Dubai   +971-4-2665448   primary  Indian

Springdale Indian School
 
 Sharjah   +971-6-5635662   primary  Indian CBSE


St
Josephs School Abu Dhabi
 
 Abu Dhabi   +971-2-4463646     Indian CBSE


St Marys
School Fujairah
 
 Fujairah   +971-9-2282828   K-12  Indian / UK A-Level, CBSEStar International School Sharjah
 
 Sharjah   +971-6-5341119   primary  Indian CBSE 10,000-16,000

Step Nursery
Sharjah
 
 Sharjah   +971-6-5225239   nursery  Asian / Indian

Sunrise English Private School
 
 Abu Dhabi   +971-2-6423399     Indian CBSESunrise English School Mussafah
 
 Abu Dhabi   +971-2-5529989     Indian CBSE


The
English School Dhaid
 
 Sharjah   +971-6-8826239   primary  Indian CBSE


The
English School UAQ
 
 Umm Al Quwain   +971-6-7655654   K-12  Indian CBSE


The
Kindergarten Starters
 
 Dubai   +971-4-2824090   primary  Indian CBSE 4,466-5,933


Varkey International School
 
 Dubai   renamed OOIS   K-12  Indian CBSE, SSLCWinchester School Dubai
 
 Dubai   +971-4-8820444   primary  Indian / UK NC 8,352-16,008

Wisdom High
School
 
 Abu Dhabi   +971-2-6423910     Indian CBSE


World Nursery
Dubai
 
 Dubai   +971-4-2613025   nursery  Indian

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍