വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20101007

വട്ടേക്കാട് സ്ഥാനാര്‍ത്തികള്‍ തീരുമാനമായി

7വാര്‍ഡു വട്ടേക്കാട് സ്ഥാനാര്‍ത്തികള്‍ തീരുമാനമാ യി
സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ജനകീയമുന്നണി അറക്കല്‍ ഹംസ,ഇടതുപക്ഷം ആര്‍.പി.മൊഹമമദു ആഷറഫ്‌,ലീഗ് ആര്‍ എസ്. മൊഹമ്മദ്‌മോന്, ‍ആര്‍ എച്ച് സൈഫുദ്ദീന്‍,പൊന്നകാരന്‍ നാസര്‍സീര്‍.. 6വാര്‍ഡു മണി ലീഗ്, രാജന്‍ ഇടതുപക്ഷം

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍