വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20110413

വട്ടേക്കാട്: ഇലക്ഷന്‍ ശതമാനം


വട്ടേക്കാട് : വോട്ടിംഗ് സമാധാനപരമായി കഴിഞ്ഞു രാവിലെ മുതല്‍ തന്നെ ബൂത്തിനു മുന്നില്‍ നീണ്ട നിര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൂത്ത് no: 125:ആകെ വോട്ട്‌ 1136 - പോള്‍ ചെയ്തത് 801 -വോട്ടിംഗ്‌ ശതമാനം70.51
ബൂത്ത് no: 126:ആകെ വോട്ട്‌ 1382 -                                               പോള്‍ ചെയ്തത് 874 - വോട്ടിംഗ്‌      ശതമാനം

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍