വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20110414
ഒരുനയൂര്‍ കെട്ട്‌ റീപയറിങ്ങിനും പൈയിന്റ്‌ അടിക്കുമായി തുറന്നുതുമൂലം കൂടുതല്‍ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഉപ്പ്‌ വെള്ളംകേറുകയാണ്‌ വര്‍ഷക്കാലം അവസാനത്തില്‍ നടത്തുകയാണ്‌ സാധാരണ പതിവ്‌

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍