വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20110416

വട്ടേക്കാട്: ഹൌള്ളു നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചു

                                                          
വട്ടേക്കാട്: ഹൌള്ളു നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചു , അബുദാബി കമ്മറ്റി പ്രതേകം ഹൌള്ളു നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള ഫണ്ട്‌ അയച്ചിരുന്നു ,പുതിയ ഹൌള്ളു നിര്‍മ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ പഴയ ഹൌള്ളു പൊളിച്ച്‌ മാറ്റും    

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍