വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20110519

കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തില്‍ ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ഥി നേടിയ വോട്ട്

കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തില്‍ ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ഥി നേടിയ വോട്ട്

Booth no. Lead
114) 34
115) -146
116) -165
117) -175
118 ) -50
119) 119
120) 53
121) 119
122) 147
123) 163
124) 286
125) 120 അടിതിരുത്തി വാര്‍ഡ്(ചുള്ളിപ്പാടം)
126) 198 വട്ടേക്കാട്
127) 253
128 ) 175.

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍