വട്ടേക്കാട് ആലുംപറമ്പ് പള്ളിക്ക് വടക്ക് വശം താമസിക്കുന്ന പരേതനായ ശംസുദ്ധീൻ മുസ്ലിയാരുടെ (മംഗളോദയം വൈദ്യശാല)ഭാര്യയും ജലീൽ ദാരിമിയുടെ മാതാവുമായ കയ്യ മോൾ എന്നവർ അൽപ സമയം മുമ്പ് 11/06/2019 ന് മരണപെട്ട വിവരം അറീക്കുന്നു പരേതക്ക് മഗ്ഫിറത്തിന്ന് വേണ്ടി ദു:അ ചെയ്യുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു,
20110522

നമ്മുടെ എം.എല്‍.എ.യെകുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയുക

നമ്മുടെ എം എല്‍ എ  യെകുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയുക
ABDUL KHADER.K.V - CPI[M] - GURUVAYOOR (THRISSUR
ABDUL KHADER.K.V - CPI[M] - GURUVAYOOR (THRISSUR)
Basic Information
Full Name ABDUL KHADER.K.V
S/D/W/o ABU
Age 47
Address KARAPPAM VEETTIL BLANJADU P.O KADAPPURAM
Party CPI[M]Criminal Information
Number of Criminal Cases 1

Assets Information
Movable Assets Rs 2,26,100 ~ 2 Lacs+
Immovable Assets Rs 0 ~
Total Assets Rs 2,26,100 ~ 2 Lacs+
Liabilities Information
Liabilities Rs 4,80,000 ~ 4 Lacs+
Education Details
Education Band 10th Pass
SSLC


--------------------------------------------------------------------------------

Details of PAN and status of Income Tax return
Relation Type PAN Given PAN Financial Year Total Income Shown
self Nil
spouse Nil
dependent1 Nil
dependent2 Nil
dependent3 Nil


Cases where accused
Serial No. IPC Sections Applicable Other Details / Other Acts / Sections Applicable
1 143,147,283,353,149 19 IV, 59V of KERALA POLICE ACT


Cases where convicted
Serial No. IPC Sections Applicable Other Details / Other Acts / Sections Applicable
---------No Cases--------

IPC Section Description
143 Punishment
147 rioting
149 Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object
283 Danger or obstruction in public way or line of navigation
353 Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty


Details of Movable Assets
Sr No Description self spouse dependent1 dependent2 dependent3
i Cash CASH
1,000 1 Thou+

CASH
1,000 1 Thou+

Nil Nil Nil Rs 2,000
2 Thou+
ii Deposits in Banks, Financial Institutions and Non-Banking Financial Companies INDIAN BANK
2,000 2 Thou+

SERVICE CO-OPERATIVE BANK
15,100 15 Thou+

Nil Nil Nil Nil Rs 17,100
17 Thou+
iii Bonds, Debentures and Shares in companies Nil Nil Nil Nil Nil Nil

iv (a)
NSS, Postal Savings etc Nil Nil Nil Nil Nil Nil

(b)
LIC or other insurance Policies LIC
75,000 75 Thou+

Nil Nil Nil Nil Rs 75,000
75 Thou+
v Personal loans/advance given Nil Nil Nil Nil Nil Nil

vi Motor Vehicles (details of make, etc.) Nil Nil Nil Nil Nil Nil

vii Jewellery (give details weight value) Nil 48 GMS
0

Nil 16 GMS
0

Nil Rs 0

viii Other assets, such as values of claims / interests Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Gross Total Value (as per Affidavit) 93,100 93 Thou+ 1,01,000 1 Lacs+ Nil 32,000 32 Thou+ Nil Rs 2,26,100
2 Lacs+
Totals (Calculated as Sum of Values) Rs 93,100
93 Thou+ Rs 1,000
1 Thou+ Nil
Rs 0
Nil
Rs 94,100
94 Thou+

Details of Immovable Assets
Sr No Description self spouse dependent1 dependent2 dependent3
i Agricultural Land Nil Nil Nil Nil Nil Nil

ii Non Agricultural Land KADAPPURAM 42/5
Total Area 10 CENT
Whether Inherited N
Purchase Date 2007-04-00
Purchase Cost 137500.00
Development Cost 0.00
0

KADAPPURAM 42/5
Total Area 10 CENT
Whether Inherited N
Purchase Date 2007-04-01
Purchase Cost 137500.00
Development Cost 0.00
0

Nil Nil Nil Rs 0

iii Commercial Buildings Nil Nil Nil Nil Nil Nil

iv Residential Buildings Nil Nil Nil Nil Nil Nil

v Others Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Total Current Market Value of (i) to (v) (as per Affidavit) Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Totals Calculated Rs 0
Rs 0
Nil
Nil
Nil
Rs 0


Details of Liabilities
Sr No Description self spouse dependent1 dependent2 dependent3
i Loans from Banks / FIs STATE CO-OPERATIVE BANK HOUSING LOAN
2,40,000 2 Lacs+

STATE CO-OPERATIVE BANK HOUSING LOAN
2,40,000 2 Lacs+

Nil Nil Nil Rs 4,80,000
4 Lacs+
Loans due to Individual / Entity Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Any other Liability Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Grand Total of Liabilities (as per affidavit) 2,40,000 2 Lacs+ 2,40,000 2 Lacs+ Nil Nil Nil Rs 4,80,000
4 Lacs+
ii Dues to departments dealing with government accommodation Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Dues to departments dealing with supply of water Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Dues to departments dealing with supply of electricity Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Dues to departments dealing with telephones Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Dues to departments dealing with supply of transport Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Income Tax Dues Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Wealth Tax Dues Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Service Tax Dues Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Property Tax Dues Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Sales Tax Dues Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Any Other Dues Nil Nil Nil Nil Nil Nil

Grand Total of all Govt Dues (as per affidavit) 0 0 Nil Nil Nil Rs 0

Totals (Calculated as Sum of Values) Rs 2,40,000
2 Lacs+ Rs 2,40,000
2 Lacs+ Nil
Nil
Nil
Rs 4,80,000
4 Lacs

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍