വട്ടേക്കാട് ആലുംപറമ്പ് പള്ളിക്ക് വടക്ക് വശം താമസിക്കുന്ന പരേതനായ ശംസുദ്ധീൻ മുസ്ലിയാരുടെ (മംഗളോദയം വൈദ്യശാല)ഭാര്യയും ജലീൽ ദാരിമിയുടെ മാതാവുമായ കയ്യ മോൾ എന്നവർ അൽപ സമയം മുമ്പ് 11/06/2019 ന് മരണപെട്ട വിവരം അറീക്കുന്നു പരേതക്ക് മഗ്ഫിറത്തിന്ന് വേണ്ടി ദു:അ ചെയ്യുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു,
20110819

How To Start Using Facebook Video Chat


Facebook had just announced a new video chat feature. Yes you heard it right. You can now video chat with your friends or family members right from your Facebook profile. It sounds cool huh. This Facebook video chat has been powered by Skype. I know it is hard to wait so why not to quickly enable this feature on your profile before wasting your time. Simply follow these quick steps:-

1. First of all I just wants to confirm that you have a web cam. If not then please sorry because you have to get webcam first.

2. If you have a webcam then you are welcome to enjoy video chat. So, quickly login in to your Facebook account and then copy out this URL http://www.facebook.com/videocalling and paste it in your browsers address bar.


3. Next Click on Get Started button.

4. Suddenly your chat interface will be changed and it will prompt you to set up few things. The new thing you will find is a small Cam icon on your chat window or on your friends profile. Simply click that button.

     


                                               
                                            

                                                                                                         5. After clicking that Cam button, a notification will appear and guide you to download the facebookvideochat.exe plugin on your computer.


6.Now wait till the set-up gets completed successfully.

7.After the set-up gets completed successfully go to your profile and click on a Cam symbol to make a video call. Once your Friend will respond to your call, you will start seeing each other.        Enjoy your friends smile face-to-face.

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍