വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20120209

തയ്യവായില്‍ ബക്കര്‍ മരണപെട്ടുതയ്യാവായില് ബക്കര് ഇന്ന്( 09/01/2012 ) വൈകുന്നേരം മരണപ്പെട്ടു
.മക്കള് (ജബ്ബാര് , സക്കീര് ,നൂറ്ജ,നസി ) എല്ലവരും അധ്യേഹത്തിന്റെ മഗ്ഫിരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാര്തിക്കെനമെന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍