വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20130212

വട്ടേക്കാട് നിന്നും ഒരു നോട്ടീസ്
കമന്‍റ് എഴുതാന്‍ മറക്കരുത്

1 comment:

സക്കാഫ് vattekkad said...

മൂന്നു കൊല്ലം കൊണ്ട്‌ ഇതിനെ എതിരെ 4 പേര്‌ ഉണ്ടായതില്‍ www.vattekkad.com അഭിമാനിക്കുന്നു.live ആയി നേര്ച്ചയിലെ പെകൂതുകളെ കാണിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താലപ്ര്യമുള്ളവര്‍ ഇമെയില്‍ ചെയ്യുക sakkaf@vattekkad.com സുബയിറിനു www.vattekkad.com ന്‍റെ അഭിന്ദനങ്ങള്‍

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍