വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20161002

ACC VATTEKKAD

ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ACC യുടെ കർമ്മോൽസുകരായ ചെറുപ്പക്കാർ മൂന്നാം കല്ല് പാലവും പരിസരവും ശുചീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ.

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍