വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20100926

വട്ടേക്കാട് പണിക്ക കൊട്ടിലിങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ കുഞ്ഞിമോയ്ദു (കുഞ്ഞാപ്പ) ഇന്ന് രാവിലെ മരണപെട്ടു

വട്ടേക്കാട് പണിക്ക കൊട്ടിലിങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ കുഞ്ഞിമോയ്ദു (കുഞ്ഞാപ്പ) ഇന്ന് രാവിലെ മരണപെട്ടു മക്കള്‍ സലിം ബാദുഷ

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍