വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20111023

അമ്മയെയാനെനിക്കിഷ്ട്ടം" മാതൃഭൂമി "ചോക്ക് പൊടിയി" ല്‍നിന്ന്

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍